10 jaar geleden merkten de lokale dienstencentra in stad Gent dat er een enorm taboe op psychotherapie voor ouderen rustte. Ouderen bezochten nauwelijks een psycholoog, terwijl net zij erg uitgedaagd kunnen worden in hun draagkracht. Velen van hen maken verlieservaringen mee. Els Aerssens is psycholoog in de Gentse lokale dienstencentra en brengt psychotherapie tot bij de ouderen die er nood aan hebben.

Els Aerssens: “Heel wat van hun vragen gaan daarbij over de zoektocht naar een nieuwe richting. Veel zestigers hebben het parcours van trouwen, kinderen, werk, … gevolgd. Maar dan veranderen de rollen die ze altijd hebben vervuld: ze gaan met pensioen, de kinderen zijn het huis uit en de kleinkinderen hebben minder opvang nodig. Hun netwerk brokkelt af: steeds meer mensen verdwijnen, niet alleen door overlijden maar ook door verminderde mobiliteit.”

“Soms krijgen ze het gevoel alleen te staan met hun problemen. Vaak worstelen ze met familiale conflicten, een relatiebreuk of een rouwproces, ze hebben het moeilijk om nieuwe contacten te leggen of hun dagen nuttig in te vullen. De psychologen proberen hen bewust te maken van de keuzes waar ze voor staan en hen daarbij te begeleiden.”

“Veel zestigers hebben het parcours van trouwen, kinderen, werk, … gevolgd. Maar plots veranderen de rollen die ze altijd hebben vervuld.”

Els Aerssens, psycholoog

Els Aerssens: “Door laag-intensieve psychotherapie willen de dienstencentra het psychisch welzijn verbeteren. Dit zowel individueel als in groep, via voordrachten of gespreksgroepen. Mensen met nood aan intensieve psychotherapie worden door de psychologen doorgestuurd naar reguliere diensten in de geestelijke gezondheidszorg.”

De nabijheid van de psycholoog

Els Aerssens: “Te weten dat mensen ergens terecht kunnen, zonder daar effectief gebruik van te hoeven maken, is al een hele geruststelling. Na twee jaar deden we een bevraging. Veel bezoekers van de lokale dienstencentra gaven toen aan dat ze (nog) geen gebruik maakten van de psychotherapie voor ouderen, maar ze wel kenden en zich gesteund voelden, te weten dat ze er terecht konden. Daarnaast is de nabijheid en zichtbaarheid van de psycholoog en de mogelijkheid om er binnen te stappen (ook zonder afspraak) duidelijk drempelverlagend.”

Cécile (67) maakte gebruik van het psychotherapie-aanbod voor ouderen in haar lokaal dienstencentrum:

“Het was een lieve, verstandige vrouw die naar mijn verhaal luisterde. Samen hebben we alles op een rijtje gezet. Ik wist wel dat ik knopen moest doorhakken, maar haar tips en antwoorden waren een grote steun. Het hielp om de klik te maken. Een makkelijke stap was het niet. Toch ben ik blij dat ik hem heb gezet. Na drie gesprekken ben ik een ander mens: ik doe weer dingen, zie opnieuw een toekomst. En ik voel me geruster, ik weet nu waar naartoe als het bergaf gaat.

Inzicht in iemands gedrag

Els Aerssens: “De psychologen in de lokale dienstencentra willen ook sterk inzetten op de ondersteuning van collega’s. Alle medewerkers komen meer en meer in contact met ouderen die psychotherapie kunnen gebruiken. Om hun cliënten de beste zorgen en dienstverlening te kunnen bieden, moeten alle collega’s inzicht hebben in wat er achter iemands (soms vreemde) gedrag kan schuilen.”

Meer informatie

Ontdek het psychologisch aanbod van de Gentse lokale dienstencentra.