Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil, zoals de naam van het expertisecentrum al laat uitschijnen, zoveel mogelijk Vlamingen helpen om gezonder te leven. Niet alleen onze fysieke gezondheid is belangrijk, ook onze sociale en mentale gezondheid vraagt aandacht. Naast een voedings- en een bewegingsdriehoek, riep het Vlaams Instituut Gezond Leven daarom een geluksdriehoek in het leven. Veerle Soyez van het instituut neemt ons mee in de driehoek die ons doet stilstaan bij ons eigen geluk. 

Geluksdriehoek als aanvulling op de voedings- en bewegingsdriehoek

De bewegingsdriehoek leert ons om zitten, staan en bewegen op een goede manier af te wisselen. Tips over gezonde voeding vinden we terug in de voedingsdriehoek. En de geluksdriehoek? Die bundelt wetenschappelijke kennis over ons mentaal welbevinden. “Steeds meer Vlamingen zijn bezig met geluk”, legt Soyez uit. “Daarom hebben wij een model ontwikkeld dat als kompas kan dienen voor iedereen: burgers en experten, maar ook beleidsmakers kunnen de driehoek gebruiken.” 

geluksdriehoek

“De geluksdriehoek bestaat uit drie blokken die als puzzelstukken in elkaar vallen en elkaar ongetwijfeld beïnvloeden. Het eerste blok, ‘goed omringd zijn’ gaat over nood hebben aan een gevoel van verbondenheid. Mensen willen steun kunnen krijgen én kunnen geven. We willen betekenisvol zijn voor anderen. Nummer twee, ‘jezelf kunnen zijn’ omvat enerzijds zelfaanvaarding: wie ben ik? Wie wil ik zijn? Maar ook zelfrealisatie: wat zijn mijn doelen? Wat wil ik doen in het leven? Wat geeft mijn leven zin? Het derde blok, ‘je goed voelen’, gaat over het evenwicht tussen positieve en negatieve emoties, maar ook over levenstevredenheid. Jezelf kunnen vergeven is bijvoorbeeld erg belangrijk.  

“Dagelijks kan je op stress en tegenslagen botsen. Die kopzorgen kunnen je uit balans brengen”

Veerle Soyez, Vlaams Instituut Gezond Leven

Natuurlijk zijn er ook stress en tegenslagen waar mensen dagelijks op kunnen botsen. Een oranje bol in de geluksdriehoek symboliseert de kopzorgen die je uit balans kunnen brengen. “Want perfect geluk bestaat niet”, verduidelijkt Soyez. “Om geluk te kunnen appreciëren, heb je altijd ook wat ongeluk nodig.” 

Ken je eigen sterktes

Op geluksdriehoek.be kan je alles lezen over de driehoek, maar je kan er ook zelf aan de slag met de driehoek. “De website maakt de geluksdriehoek concreet en tastbaar”, bevestigt Soyez. “Er vonden al heel wat ouderen de weg naar het platform. Je vindt er artikels over geluk en zelfvertrouwen, maar je kan ook oefeningen doen om je eigen sterktes te leren kennen. Het bevat reflectievragen over verschillende thema’s die mensen laten nadenken. Ze werken sensibiliserend.” 

Kopzorgen Verdienen Zorg 

Net zoals de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg van de Vlaamse Ouderenraad, wil ook de geluksdriehoek bewustwording rond het mentaal welbevinden van ouderen creëren. “Het online platform is één van de schakels daartoe. Daarnaast moeten mensen die worstelen met stoornissen of zware verlieservaringen, de juiste ondersteuning krijgen. Om die reden vind je op geluksdriehoek.be doorverwijzingen naar professionals.”  

“Het mentaal welbevinden verdient in elke generatie aandacht en psychische moeilijkheden komen voor bij alle leeftijden”

Veerle Soyez, Vlaams Instituut Gezond Leven

De geluksdriehoek richt zich niet alleen op ouderen, hij is er ook voor kinderen en jongeren, al vanaf de leeftijd van drie jaar. “Het is de bedoeling dat het model en de basisideeën van de driehoek deel gaan uitmaken van onze samenleving”, vertelt Soyez.

“Kinderen moeten de driehoek op school te zien krijgen, tieners moeten hem tegenkomen in de wachtzaal van de dokter, volwassenen in een bushokje. Zo creëren we bewustwording over wat mentaal welbevinden, en zo leren we hoe we er zelf of als samenleving aan kunnen werken. Want het mentaal welbevinden verdient in elke generatie aandacht en psychische moeilijkheden komen voor bij alle leeftijden”, besluit Soyez. 

De geluksdriehoek van Leo

Leo (68) is ongeneeslijk ziek. Toch blijft hij onverbeterlijk positief. Eerder al hadden we voor de campagne Kopzorgen een gesprek met Leo over zijn inzet voor het Palliatief Debat van Kom Op Tegen Kanker. Maar ook Gezond Leven ging bij hem op bezoek, voor een gesprek over de impact van kanker op zijn leven.

Ontdek in dit filmpje hoe Leo positief in het leven blijft staan en waar hij kracht uit haalt.

Een geluksdriehoek-workshop aanvragen

Via workshops wil het Vlaams Instituut Gezond Leven ook mensen op andere manieren dan via de website bereiken. “Binnenkort kan iedereen via het Logo in jouw regio een workshop over de geluksdriehoek aanvragen”, vertelt Soyez. “We hebben trainers opgeleid die de driehoek toelichten en deelnemers warm maken om aan de slag te gaan met de online tools.” 

“In de toekomst zullen we bijkomend professionelen opleiden, zoals medewerkers van het OCMW, die tijdens gesprekken met cliënten de online tools gericht kunnen aanbevelen. We zullen ook een groepsworkshop ontwikkelen waarin deelnemers samen reflecteren over hun mentaal welbevinden en er ook actief mee aan de slag gaan. Vooral die laatste workshop heeft als doel om mensen die niet actief zijn online, toch te bereiken en te laten kennismaken met de driehoek.”