In een reeks van 5 blogartikels laten we je kennismaken met de 22 aanbevelingen die tot stand kwamen na onnoemelijk veel gesprekken die de Vlaamse Ouderenraad had met ouderen, praktijkmedewerkers en deskundigen. 

Met die aanbevelingen zetten we de uitdagingen rond het psychisch welzijn van ouderen op de kaart. We maken ze over aan onze beleidsmakers en roepen hen op tot actie, want samen vormen de 22 voorstellen de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen.    

Kies voor persoonsgerichte zorg 

Binnen de residentiële ouderenzorg schiet de aandacht voor en omgang met het psychisch welzijn van bewoners vaak nog tekort: het psychisch welzijn van bewoners moet er structureel op de voorgrond komen.  

Twee van onze aanbevelingen kunnen een belangrijk verschil maken voor het psychisch welzijn van bewoners van woonzorgcentra.  

Warmere zorg in woonzorgcentra! 

Warme en persoonsgerichte zorg moet hand in hand gaan met aandacht voor het wonen en leven in de woonzorgcentra. Dat betekent onder meer dat er activiteiten aangeboden worden die betekenisvol zijn voor de bewoner, dat de band met het netwerk van de bewoner warm gehouden wordt en dat er aansluiting gezocht wordt bij het leven in de buurt.  

De Vlaamse Ouderenraad is ervan overtuigd dat warme zorg cruciaal is voor het psychisch welzijn van de bewoners. Als medewerkers bewoners door en door kennen en niet enkel aandacht hebben voor zijn of haar zorgnoden, maar ook voor de persoon, dan kunnen ze snel symptomen van psychisch onwelzijn herkennen. Bovendien verkleint dat de drempel om daarover met de bewoner zelf in gesprek te gaan. Ook als het gaat over zogenaamd storend gedrag. 

>> Beleidsvoorstel 21: Realiseer warme, persoonsgerichte zorg en garandeer de nodige aandacht voor het wonen en leven in de woonzorgcentra. 

Psychologische ondersteuning in woonzorgcentra! 

De aandacht voor de psychische klachten van bewoners is vandaag in te veel woonzorgcentra nog ondermaats, en vooral onvoldoende structureel ingebed.  

Uitwisseling tussen de residentiële ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg kan daar een antwoord op zijn. Vandaag vormen de schotten tussen die sectoren nog te vaak een barrière voor multidisciplinaire opvolging en een geïntegreerde zorgverlening. Ook de inzet van een interne psycholoog in het woonzorgcentrum kan een belangrijke hefboom zijn qua aandacht voor het psychosociaal welzijn van de bewoners. Een psycholoog kan trekker zijn van een mentaliteitswijziging door teams te begeleiden, advies te geven of met een andere bril naar complexe casussen te kijken. 

>> Beleidsvoorstel 22: Bouw een sterke psychologische functie uit binnen de residentiële ouderenzorg. 

Meer informatie 

Benieuwd naar onze andere aanbevelingen? Lees onze andere blogartikels of ontdek hieronder onze Kopzorgen-brochure.