OVER KOPZORGEN

Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht heen gegaan. Alsof je er gewoon mee moet leren leven. Hulp op maat is er amper. Al te vaak dragen ouderen hun zorgen daardoor alleen. Of ze nemen een pilletje om het leed te verzachten.
Kopzorgen Verdienen Zorg. Op elke leeftijd. Van een luisterend oor tot psychologische hulp.  

WAAROM DOEN WE HET?

Confronterende verlieservaringen.

Op latere leeftijd nemen ingrijpende kantelmomenten en verlieservaringen vaak toe. Denk aan het zwarte gat na de pensionering, overbelasting bij langdurige en intensieve mantelzorg, verlies van dierbaren, geconfronteerd worden met je eigen lichamelijke of cognitieve achteruitgang, relatieproblemen, eenzaamheid of levensmoeheid. Maar het kan ook om heel praktische zaken gaan, zoals niet langer kunnen autorijden of fietsen, het huishouden niet meer alleen kunnen beredderen of moeite hebben om gesprekken te volgen.

Hoewel die verlieservaringen klein lijken, kunnen ze net heel confronterend zijn, elke dag opnieuw. Ze hebben een steeds grotere impact op je psychisch welzijn.

De coronacrisis daagt ieders welzijn uit.

Door de coronacrisis ondervinden we allemaal hoe belangrijk een goed gesprek, warme steun en een betekenisvolle knuffel zijn. Ook de waarde van professionele hulp, begeleiding en ondersteuning op psychosociaal vlak wordt meer en meer duidelijk. De crisis daagt ieders welzijn uit. En zeker het psychisch welzijn van ouderen staat meer dan ooit in de kijker. Ouderen in woonzorgcentra én gezonde, actieve 65-plussers.

Het is tijd.

De Vlaamse Ouderenraad vindt het hoog tijd om psychische problemen bij ouderen bespreekbaar te maken. De noden zijn hoog, de cijfers liegen er niet om en de hulp is op dit moment ontoereikend.

HOE DOEN WE HET?

We maken de problematiek zichtbaar.

Kopzorgen Verdienen Zorg toont waarmee mensen op oudere leeftijd worstelen, welke impact dat heeft, en hoe belangrijk het is om erover te kunnen praten en ondersteuning op maat te krijgen. We willen de voeling met het psychisch welzijn van ouderen versterken.

We creëren een platform en stimuleren debat.

Iedereen die van dichtbij of veraf te maken heeft met psychische problemen van ouderen, komt aan bod tijdens deze campagne. Van ouderen en hun omgeving, tot professionals op het terrein en deskundigen. Samen bekijken we hoe het beter kan.

Dat doen we door ouderen en hun omgeving te vragen om kopzorgen te delen op ons PRIKBORD. Daarnaast brengen we op de BLOG van Kopzorgen Verdienen Zorg boeiende interviews.

We formuleren beleidsvoorstellen.

Vanuit die uitwisseling van verhalen, signalen en inzichten kwamen we aan het einde van de rit tot een set van beleidsvoorstellen. Die voorstellen gaan over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Zowel qua preventie als qua zorg en ondersteuning. We sporen beleidsmakers aan om niet bij de pakken te blijven zitten en actie te ondernemen.

MET WIE DOEN WE HET?

Met jou.

Jij bent een essentiële schakel van Kopzorgen Verdienen Zorg. DOE MEE. Help ons om pakkende verhalen en getuigenissen te verzamelen of laat ons weten hoe jij over de psychologische hulp voor ouderen denkt. Of gebruik ons campagnemateriaal om deze campagne meer bekendheid te geven.

Met partners.

Ben je medewerker in een organisatie in het zorg- en welzijnslandschap, het brede sociaal-culturele veld of een ander relevant domein? Dan ben je een ideale PARTNER voor Kopzorgen Verdienen Zorg.

Met koplopers.

Onze KOPLOPERS zijn onmisbaar in het verhaal. Het zijn bekende Vlamingen die hun stem laten horen.