In een reeks van 5 blogartikels laten we je kennismaken met de 22 aanbevelingen die tot stand kwamen na onnoemelijk veel gesprekken die de Vlaamse Ouderenraad had met ouderen, praktijkmedewerkers en deskundigen. 

Met die aanbevelingen zetten we de uitdagingen rond het psychisch welzijn van ouderen op de kaart. We maken ze over aan onze beleidsmakers en roepen hen op tot actie, want samen vormen de 22 voorstellen de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen.    

Wees alert 

Signalen en symptomen van psychisch onwelzijn bij ouderen worden nog te vaak niet herkend door zorgverleners. Of ze weten niet goed hoe ze erop moeten reageren. Nog altijd worden die signalen gezien als een normaal onderdeel van ouder worden, en niet gelijkwaardig benaderd in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.  

Drie van de aanbevelingen van de Vlaamse Ouderenraad gaan over de nood aan een grotere alertheid voor signalen van psychisch onwelzijn bij ouderen en hoe beleidsmakers hieraan kunnen bijdragen. 

Neem opleidingen onder de loep! 

De aandacht voor het psychosociaal welzijn van ouderen in de opleiding van toekomstige zorgprofessionals is momenteel ondermaats. Dat heeft natuurlijk een grote weerslag op de aandacht voor en de omgang met het psychosociaal welzijn van ouderen in de professionele praktijk. 

>> Beleidsvoorstel 5: Zorg voor meer aandacht voor psychosociaal welzijn van ouderen in de opleiding van zorg- en welzijnsprofessionals. 

Zorg- en welzijnsprofessionals hebben cruciale rol! 

Elke zorg- en welzijnswerker speelt een belangrijke rol in het tijdig detecteren van problemen. Toch pikken zij signalen van psychisch onwelzijn vaak onvoldoende op. Bovendien missen ze soms de nodige kennis en gespreksvaardigheid om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken, waardoor signalen onvoldoende opgevolgd worden. Voor ouderen zijn die professionals nochtans een belangrijk aanspreekpunt. 

Zorg- en welzijnsprofessionals moeten daarom meer bewust gemaakt worden van hun cruciale rol, onder meer via opleiding en training. Op die manier krijgen zij meer methoden en vaardigheden aangereikt.  

>> Beleidsvoorstel 6: Stimuleer aandacht voor signalen van psychisch onwelzijn bij elke zorg- en welzijnsprofessional. 

Diagnostiek, cruciaal bij ouderen! 

Het is niet altijd makkelijk om het onderscheid te maken tussen normale processen van veroudering en ziekteprocessen. Bovendien kunnen psychische problemen samengaan met dementie of lichamelijke aandoeningen. Die samenhang van problemen maakt het complex om alle symptomen goed te doorzien en de juiste verbanden te leggen. 

Al te vaak is er nog sprake van verkeerde diagnoses waardoor ouderen niet de hulp krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Daarom hebben professionals in de geestelijke gezondheidszorg nood aan meer inzicht in problematieken op latere leeftijd. 

>> Beleidsvoorstel 7:  Realiseer een sterkere diagnostiek van psychische problemen bij ouderen. 

Meer informatie 

Benieuwd naar onze andere aanbevelingen? Lees onze andere blogartikels of ontdek hieronder onze Kopzorgen-brochure.