Een samenleving creëren waar er plaats is voor iedereen. Het klinkt misschien niet evident, maar in Zorgzaam Deerlijk is het werkelijkheid. “Elke gemeente kan het verschil maken voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid”, vindt Delphine Derammelaere, maatschappelijk werker en buurtzorgregisseur in Deerlijk. En we luisteren ook naar Sophie (48), die als vrijwilliger bij Zorgzaam Deerlijk heel wat kopzorgen wegneemt. 

In 2012 zag het Mobiel Lokaal Dienstencentrum in Deerlijk het levenslicht en recent ging het project Zorgzaam Deerlijk van start. Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum en Zorgzaam Deerlijk zijn beide in handen van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. De organisatie wil blijvende en tastbare veranderingen brengen in het leven van mensen die aan de kantlijn van onze samenleving dreigen te blijven staan. 

Buren als aanspreekpunt 

“Een deel van het project is gefinancierd door de Koning Boudewijn Stichting’, vertelt Derammelaere. “Deerlijk is voor beide initiatieven een proefgemeente: we proberen zaken uit en maken een handleiding voor gemeentes die ons voorbeeld willen volgen.”Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum is een rondreizend sociaal netwerk in de verschillende woonwijken van Deerlijk. En het project Zorgzaam Deerlijk wil van alle buurten een thuis maken voor iedereen.

“We roepen buren op om een aanspreekpunt te zijn voor mensen in kwetsbare situaties. Het zijn dertigers tot zeventigers die allemaal een andere rol opnemen”

Delphine Derammelaere, Buurtregisseur Deerlijk

“Binnen Zorgzaam Deerlijk hebben we in een buurt Zorgzame Buren opgestart”, vertelt Derammelaere. “We roepen buren op om een aanspreekpunt te zijn voor mensen in kwetsbare situaties. De zorgzame buren zijn dertigers tot zeventigers die allemaal een andere rol opnemen: sommigen willen een luisterend oor zijn voor hun buren, anderen doen klusjes in de buurt. Soms helpen ze zelf mensen, in moeilijkere situaties verwijzen ze hen door naar mij aangezien ik de coördinator ben van het project.” 

Het project Zorgzaam Deerlijk werkt ook samen met dokters, thuisverplegers en poetsdiensten. “Zij kunnen signalen opvangen van inwoners die het moeilijk hebben”, vertelt Derammelaere. “Daarom hebben we doorverwijskaartjes gemaakt die zorgdiensten kunnen afgeven. Als een thuisverpleger ziet dat iemand niet meer goed voor zichzelf kan koken, merkt dat iemand eenzaam is of zijn tuin niet kan onderhouden, kan hij samen met die persoon een kaartje invullen. Zo weet ik wat de hulpbehoevende persoon zijn noden zijn en waar hij woont, en kan ik ervoor zorgen dat hij de juiste hulp krijgt.” 

“Dokters, thuisverplegers en ook poetsdiensten kunnen signalen opvangen van inwoners die het moeilijk hebben. Via hen kunnen we voor de juiste hulp zorgen”

Delphine Derammelaere, Buurtregisseur Deerlijk

Seniorenbrochure 

De meeste hulpbehoevende mensen zijn op zoek naar poetshulp of sociaal contact. Bij oudere mensen ziet Derammelaere ook vragen rond premies. “Omdat we merken dat veel ouderen niet weten welke verenigingen er bestaan, welke diensten het sociaal huis aanbiedt, of op welke premies ze recht hebben, maakten we een seniorenbrochure ”, vertelt Derammelaere. “Alle 60-plussers hebben die brochure ontvangen.” 

“Veel ouderen weten niet welke verenigingen er bestaan, welke diensten het sociaal huis aanbiedt, of op welke premies ze recht hebben”

Delphine Derammelaere, Buurtregisseur Deerlijk

“We hebben ook een digitaal vrijwilligers- en burenplatform aangekocht, waar buren hun diensten kunnen aanbieden, en anderen hulp kunnen aanvragen. Zo kunnen buren en mensen die hulp nodig hebben makkelijk aan elkaar gematcht worden”, vertelt de coördinator. “Daarnaast kochten we een buurtmobiel: een foodtruck waarmee we mensen kunnen uitnodigen om samen iets te drinken. Tegelijk leren we de noden en behoeften van mensen uit de buurt kennen.” 

Toekomstplannen  

Of Derammelaere nog veel van plan is met de gemeente Deerlijk? “Zeker”, lacht ze. “Ik vind het belangrijk dat Deerlijk een buurt wordt waar alle mensen elkaar kennen. Tijdens de coronapandemie hebben we Deerlijk Helpt opgericht, een project waar vrijwilligers bijvoorbeeld naar de bakker of supermarkt gingen voor mensen die niet buiten durfden komen. Zulke projecten zouden spontaan moeten ontstaan, maar dat kan enkel als de buren elkaar kennen.” 

“Projecten van Zorgzaam Deerlijk zouden spontaan moeten ontstaan, maar dat kan enkel als de buren elkaar kennen”

Delphine Derammelaere, Buurtregisseur Deerlijk

“Ik zou ook graag een volkstuintje of een buurtrestaurant openen in Deerlijk. Op die plaatsen kunnen ook mensen met psychische problemen terecht, en kunnen buren met eenzaamheidsgevoelens een babbeltje doen met anderen. Zorgzaam Deerlijk kan zo een warm voorbeeld worden voor andere gemeentes”, besluit Derammelaere enthousiast.   

Sophie (48) is vrijwilliger bij Zorgzaam Deerlijk

Sophie (48) en haar tienerdochter werken als vrijwilliger bij Zorgzaam Deerlijk. Samen doen ze boodschappen voor een 60-plusser uit de buurt. “Vorig jaar deed Zorgzaam Deerlijk een oproep naar vrijwilligers”, vertelt Sophie. “Zo hebben we een vrouw uit de buurt leren kennen die een hondje heeft, maar zelf niet meer dagelijks met haar viervoeter kan wandelen. Mijn dochter en ik hebben die taak op ons genomen. In het begin ging ik altijd mee, nu laat mijn dochter de hond meestal uit met een vriendin.” 

“Vorig jaar zocht Zorgzaam Deerlijk vrijwilligers. Zo leerden mijn dochter en ik een buurvrouw kennen die hulp nodig heeft bij boodschappen en het uitlaten van haar hondje.”

Sophie (48), vrijwilliger Zorgzaam deerlijk

Daarnaast doen Sophie en haar dochter ook boodschappen voor de buurvrouw. “Wanneer ze iets nodig heeft van de bakker of beenhouwer, stuurt ze mij of mijn dochter een berichtje”, knikt Sophie. “Ondertussen hebben we een sterke band met haar. Ze kijkt niet alleen uit naar onze hulp, maar ook naar onze dagelijkse babbeltjes.”

Sinds een maand is Sophie ook vrijwilliger bij de Minder Mobielen Centrale. “Ik vervoer mensen van en naar het vaccinatiecentrum”, vertelt Sophie. “Een ander initiatief dat via Zorgzaam Deerlijk is opgezet. Het initiatief is groeiend en ik hoop dat er steeds meer mensen uit de buurt mee hun schouders onder zullen zetten.”