De Ouderenweek van 2021 vindt plaats van 15 tot 21 november. De Vlaamse Ouderenraad zet tijdens die week de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg extra in de kijker. En ook in lokale gemeenten krijgt ze aandacht. Wij vonden vier lokale ouderenraden en besturen die de Kopzorgen-campagne oppikten, én het psychisch welzijn van ouderen een centrale plek geven tijdens de Ouderenweek. Maak kennis met de gemeenten Kasterlee, Hoboken, Rotselaar en Hoeilaart!

Radio als informatiekanaal

Jos Heylen (74) is lid van de seniorenraad en de werkgroep dementievriendelijke gemeente in Kasterlee. “Daarnaast ben ik elke week verantwoordelijk voor het seniorenuurtje op radio Lichtaart. Tijdens dat uurtje wil ik ouderen uit de regio amuseren én informeren. Naast het afspelen van oude, Vlaamse klassiekers geef ik de luisteraars ook informatie over allerlei relevante thema’s. Veel informatie haal ik onder andere uit de nieuwsbrief van de Vlaamse Ouderenraad. Ik deel ook mee welke activiteiten er van de seniorenraad en ouderenverenigingen uit Kasterlee en deelgemeenten op de planning staan.”

“Het gebeurt dat ouderen mij na het seniorenuurtje opbellen en hun verhaal met mij delen. Dan verwijs ik hen door naar de seniorenconsulent, een website of organisatie die hen verder kan helpen. Mijn doel tijdens het seniorenuurtje is dus niet om zelf vormingen of activiteiten te organiseren, wél om ervoor te zorgen dat ouderen weten bij welke organisaties ze met hun vragen terechtkunnen. Ook over de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg heb ik al verteld op radio Lichtaart. In de ouderenweek wil ik het seniorenuurtje graag volledig wijden aan psychisch welzijn.”

“Het gebeurt dat ouderen mij opbellen en hun verhaal met mij delen. Dan verwijs ik hen door”

Jos Heylen

“Of Kasterlee al veel heeft gedaan rond het psychisch welzijn van ouderen? De gemeente heeft naast de seniorenraad, ook een seniorenconsulent, een welzijnsraad en een werkgroep dementievriendelijke gemeente Kasterlee. Maar naar mijn gevoel is er wel nog ruimte voor verbetering. Dat ik tijdens het seniorenuurtje op radio Lichtaart de kans krijg om mensen daarover te informeren, vind ik dan ook echt belangrijk.”

Luisteren naar Radio Lichtaart? Dat kan via www.radiolichtaart.be. Het seniorenuurtje wordt uitgezonden op woensdag van 9 tot 10 uur.

Werkgroep rond mentaal welzijn

Petra Andriessen (43), seniorenconsulent: “Samen met de seniorenraad heb ik in Hoboken werkgroepen opgericht rond verschillende thema’s. Binnen de werkgroep mentaal welzijn & cultuur besloten we het project Mentaal Welzijn op te richten. Dat project liep van juni 2021 tot oktober 2021. Tijdens de coronapandemie merkten we namelijk dat het psychisch welzijn van veel ouderen een deuk had gekregen. Vooral Telefoonster Hoboken, een telefoonnetwerk dat ouderen opbelt die geen of weinig sociale contacten hebben, merkte dat de nood aan sociaal contact hoog was.”

Linda Wouters (65), lid van de seniorenraad: “Binnen het project Mentaal Welzijn vonden er verschillende activiteiten plaats, zoals workshops rond de geluksdriehoek, lachworkshops en verwen- en ontmoetwandelingen. De wandeling kwam er op initiatief van de Hobokense seniorenraad. Deelnemers leerden niet enkel elkaar, maar ook de leden van de seniorenraad kennen. Een laagdrempelig concept, en het viel op dat de ouderen tijdens de wandelingen echt met elkaar in gesprek gingen. Ook buiten onze georganiseerde activiteiten spreken ze nu met elkaar af.”

“Ouderen die bij mij aankloppen met psychische problemen, kan ik makkelijk doorverwijzen naar de campagnewebsite”

Petra Andriessen

Petra: “Het project Mentaal Welzijn is niet het eerste project in Hoboken dat aandacht vraagt voor het psychisch welzijn van ouderen. Ons district zet daar al langer op in. Zo organiseren we al enkele jaren ontmoetingsdagen voor (alleenstaande) ouderen die het moeilijk vinden om zelf contact te leggen met anderen uit de gemeente. Binnenkort starten we ook een babbeltrein. De mensen die regelmatig naar onze ontmoetingsdagen komen, gaan tijdens een treinrit door Antwerpen met elkaar in gesprek. Het doel? Een maatje vinden waarmee ze samen op stap kunnen.”

Linda: “In Hoboken verloopt de samenwerking tussen de seniorenraad, de schepen en de seniorenconsulent trouwens erg goed. De activiteiten binnen het project Mentaal Welzijn mogen dan wel afgelopen zijn, niks sluit uit dat we binnenkort de handen in elkaar slaan om nieuwe activiteiten te plannen.”

Petra: “Ons project was al opgestart voor we kennismaakten met de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg. Wat niet wil zeggen dat we de campagne niet aangrijpen. Ouderen die bij mij aankloppen met psychische problemen bijvoorbeeld, kan ik nu makkelijk doorverwijzen naar de campagnewebsite.”

Boeiende gastsprekers

Jos Van Grunderbeeck (77), voorzitter van de seniorenraad: “Tijdens de ouderenweek vinden er in Rotselaar activiteiten plaats rond het psychisch welzijn van ouderen. Tijdens een interactieve workshop wordt de geluksdriehoek voorgesteld. En er komt een gastspreker vertellen over hoe je kan genieten van je pensioen. Hoe ga je op een positieve en creatieve manier om met de tijd die vrijkomt?”

“De campagne motiveert ons om met het thema psychisch welzijn aan de slag te gaan”

Jos Van Grunderbeeck

“De reden waarom we in de ouderenweek ook iets willen doen rond psychisch welzijn? Sinds de Vlaamse Ouderenraad de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg heeft gelanceerd, voel ik mij verplicht om in te zetten op dat thema (lacht). Nee, serieus. De campagne motiveert ons om zelf met het thema aan de slag te gaan.”

Ervaringen delen met lotgenoten

Ilke  Bartholomees (29) is deskundige psychologie voor de woonzorgsite ‘Den Dumberg’ in Hoeilaart. “Door mijn job ben ik dagelijks bezig met het psychisch welzijn van de bewoners van het woonzorgcentrum, de daaraan verbonden assistentiewoningen en het dagcentrum. Daarnaast werk ik projectmatig ook rond campagnes zoals ‘Kopzorgen Verdienen Zorg’, of de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheidszorg.

De Kopzorgen-campagne gebruik ik actief in mijn job. Tijdens de gebruikersraden met de bewoners van de assistentiewoningen, maak ik bijvoorbeeld tijd vrij om te babbelen over psychisch welzijn. Ik gebruik dan quotes en getuigenissen van de campagnewebsite om met de bewoners in gesprek te gaan over hun psychisch welzijn. Voor de bewoners die geen computer hebben, maakte ik een papieren overzicht met wat algemene informatie over de campagne. Zo kunnen ook zij kennismaken met Kopzorgen Verdienen Zorg.”

Gilberte Marchand (75), voorzitter van de seniorenraad 55+: “De seniorenraad in Hoeilaart zet in op geestelijke gezondheidszorg. We lanceren een praatgroep ‘Verder na verlies’. Mensen die te maken krijgen met verlieservaringen, kunnen daar hun ervaringen delen met lotgenoten. Verlies is een ruim begrip. Je kan je partner of je kind verliezen, maar ook je mobiliteit. Of als partner van een persoon met dementie, neem je ook dagelijks afscheid. In dat kader is onze raad, samen met buurgemeenten Overijse en Tervuren, betrokken bij Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek. Mozaïek wil mantelzorgers, families en personen met dementie samenbrengen en informeren.”

“Ik gebruik quotes en getuigenissen van de campagnewebsite om met de bewoners in gesprek te gaan over hun psychisch welzijn”

Ilke Bartholomees

Ilke: “De gemeente zet de laatste tijd erg in op het psychisch welzijn van inwoners. Mijn functie bestaat sinds februari 2021, en een tweetal jaar eerder werd een beleidsmedewerker welzijn aangesteld. Die persoon is naast een aanspreekpunt, ook diegene die vooral de grote projecten rond welzijn binnen de gemeente initieert en opvolgt.”

Gilberte: “Die versterking kan onze seniorenraad alleen maar toejuichen. Door de coronapandemie hebben we nog niet veel met Ilke of de nieuwe beleidsmedewerker kunnen samenwerken, maar ik ben er zeker van dat we onze krachten in de toekomst zullen bundelen. Startend bij het organiseren van de ouderenweek.”

De projecten van de Hoeilaartse ouderenadviesraad vind je op de website www.seniorenhoeilaart.be.

Meer informatie

Hou tijdens de Ouderenweek deze website en onze Facebookpagina in de gaten. De Vlaamse Ouderenraad komt in die week naar buiten met boeiende beleidsaanbevelingen en verhalen.