Dankzij Kontakt-Bejaarden vzw krijgt Petra* (83) wekelijks telefoontjes of bezoekjes van Nanou (72), een van de vrijwilligers bij Kontakt-Bejaarden. Dat is een Gentse vzw die eenzaamheid wil doorbreken. Zowel Nanou als Petra hebben zeer veel deugd van hun babbels.

*Petra is een schuilnaam.  

Eenzaamheid bij ouderen

Nanou ondersteunt de werking van Kontakt-Bejaarden al sinds 1989. Naast een paar taken in de vzw, houdt ze wekelijks contact met iemand die eenzaamheidsgevoelens ervaart. “Veel ouderen wonen alleen”, vertelt Nanou. “Sommige hebben geen contact met hun familie, andere hebben geen familie meer, nog andere hebben psychologische problemen of zijn moeilijk ter been en komen niet meer buiten. Die ouderen wil Kontakt-Bejaarden bereiken.” 

“De dynamiek van onze vereniging vloeit voort uit de inspiratie en inzet van de vrijwilligers”

Nanou

“De volledige werking van Kontakt-Bejaarden wordt gedragen door vrijwilligers”, legt Nanou uit. “De dynamiek van de vereniging vloeit voort uit hun inspiratie en inzet. Een tiental vrijwilligers zitten in de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de vzw, de andere vrijwilligers gaan op regelmatige basis langs bij ouderen die eenzaam zijn.”  

Opbouwen van een vriendschapsrelatie 

Wat Kontakt-Bejaarden zo uniek maakt, is het feit dat één vrijwilliger altijd gekoppeld wordt aan één oudere. “Zo kunnen de vrijwilliger en de oudere een vriendschapsrelatie opbouwen”, knikt Nanou. “We vragen de vrijwilligers om minstens tweemaal per maand contact op te nemen met ‘hun’ oudere, maar de meesten horen of zien elkaar wekelijks.”

“De vrijwilliger belt de oudere persoon op, of gaat bij hem of haar op bezoek. Ze nodigen de persoon uit om zijn verhaal te doen. Dankzij de vrijwilliger hebben ze iemand om eens mee te babbelen en ervaren ze die eenzaamheid minder. Samen op uitstap gaan mag ook, maar dat gebeurt minder omdat de meeste ouderen minder mobiel zijn.” 

“We vragen de vrijwilligers om minstens tweemaal per maand contact op te nemen met ‘hun’ oudere, maar de meesten horen of zien elkaar wekelijks”

Nanou

“Soms kloppen ouderen zelf aan bij Kontakt-Bejaarden, maar ook sociale assistenten, thuisverplegers of huisartsen verwijzen ouderen door naar de vzw. Wanneer een vrijwilliger en oudere aan elkaar gekoppeld worden, zijn vooral de woonafstand en de interesses van beide partijen van belang. “

“Wanneer een oudere contact opneemt met ons, ga ik langs om uitleg te geven over onze werking. Ik kijk ook of die persoon al dan niet in aanmerking komt om gekoppeld te worden aan één van onze vrijwilligers”, legt Nanou uit. “Sommige ouderen hebben bijvoorbeeld zware, psychische problemen. Onze vrijwilligers zijn niet opgeleid om daarmee om te gaan.”

“Na een eerste, verkennend gesprek ga ik samen met de vrijwilliger langs, zodat zij kunnen kennismaken. Ik volg de eerste ontmoetingen nauw op door zowel bij de vrijwilliger als bij de oudere na te gaan of het contact goed verloopt.” 

Wegnemen van kopzorgen 

Naast het contact met de vrijwilliger, kunnen ouderen ook deelnemen aan groepsactiviteiten. De vrijwilligers van Kontakt-Bejaarden organiseren elk jaar bijvoorbeeld een kerst- en paasfeest, waar ouderen kunnen genieten van een feestmaal en een activiteit. Soms ontstaan er tijdens die evenementen nieuwe contacten onder de vrijwilligers en ouderen. Op die manier tracht de vzw eenzaamheid nog een beetje meer weg te nemen.

“En ook de vrijwilligers kunnen het goed met elkaar vinden”, vertelt Nanou. “Tijdens vormingen of workshops kunnen ze bovendien ervaringen delen en elkaar om advies vragen. Er komen soms ook experten in de ouderenpsychologie of de zorg langs die de vrijwilligers informeren en bijscholen.” 

“Tijdens vormingen of workshops kunnen vrijwilligers ervaringen delen en elkaar om advies vragen”

Nanou

Sommige vrijwilligers zijn gepensioneerd, andere studeren of werken nog. “Maar allemaal ervaren ze hetzelfde”, verklaart Nanou. “Als ze bij hun oudere op bezoek zijn geweest, voelen ze zich voldaan. Onze vrijwilligers nemen een hoop kopzorgen van de deelnemende ouderen weg. Want velen van hen zijn verschillende dagen na elkaar alleen, waardoor ze letterlijk tegen de muren beginnen te praten. Als er dan iemand langskomt bij wie ze hun hart kunnen luchten, geeft dat hen een goed gevoel.” 

Nanou geeft Petra een veilig gevoel

Nanou gaat zelf al zo’n vijftal jaar op bezoek bij Petra, die zelden contact heeft met familie en geen uitgebreid sociaal netwerk heeft. “15 jaar geleden werd ik via het OCMW doorverwezen naar Kontakt-Bejaarden. Tijdens een van de groepsactiviteiten leerde ik Nanou kennen”, vertelt Petra. “Nanou is zeer belangrijk voor mij. Ze geeft me een veilig gevoel. Door haar weet ik dat ik altijd iemand heb waarop ik kan rekenen. We bellen elkaar wekelijks, en als de coronamaatregelen het toelaten komt ze bij mij langs. Dankzij Nanou heb ik een houvast, iemand om eens tegen te babbelen.” 

“Nanou is zeer belangrijk voor mij. Ze geeft me een veilig gevoel. Door haar weet ik dat ik altijd iemand heb waarop ik kan rekenen”

Petra

Ook aan de activiteiten van Kontakt-Bejaarden neemt Petra met veel plezier deel. “Via die activiteiten kom ik in contact met andere ouderen. Bovendien help ik graag mee als er iets georganiseerd wordt. Ik steek dan de handen uit de mouwen bij creatieve taken, zoals het ontwerpen van de menukaart voor het kerst- of paasfeest.”

“Voor ouderen die eenzaamheid ervaren, is Kontakt-Bejaarden een echte steun. We worden door de vrijwilligers geaccepteerd om wie we zijn. Dat doet deugd”, concludeert Petra.

Meer informatie

Kontakt-Bejaarden is een erkende vzw die dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid, subsidies van de Stad Gent en een vijftigtal enthousiaste vrijwilligers meer dan veertig ouderen kan bijstaan. De vzw is ook aangesloten bij FedOS, Federatie Onafhankelijke Senioren.

Voor meer info kan je terecht op de website van Kontakt-Bejaarden, via het mailadres info@kontaktbejaarden.be of via Oude Houtlei 124, 9000 Gent